• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ebimspkegitimmerkezi

Ünvanlara Göre Lisans Belgeleri

UNVAN VE GÖREVLERGEREKLİ LİSANSLAR
YATIRIM KURULUŞLARI 
Aracı Kurum
(Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.)
 
Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür Yardımcısı ve İhtisas Personelinin Görev Yaptığı Birimin Bağlı Bulunduğu Kademelerdeki Yöneticiler (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler 
a) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisiTürev Araçlar Lisansı
c) Portföy aracılığı birimi yöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileriSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
d) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileriSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
e) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileriSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müşteri Temsilcisi (emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetleri sırasında müşteri temsilciliği yapan personel)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Personeli (türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli)Türev Araçlar Lisansı
Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personelSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Kredili İşlem Sorumlusu (özkaynak oranlarının uygunluğunu, müşterilerin risklerini takip eden personel)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Teftiş Birimi YöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
MüfettişSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol ElemanıSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Risk Yönetim Elemanı (portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Araştırma Uzmanı (yatırım danışmanlığı faaliyet izni olmayan aracı kurumlarda genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım DanışmanıSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy YöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Kurumsal Finansman UzmanıSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Takas Operasyon Sorumlusu 
a) Takas ve Operasyon SorumlusuSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
b) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon SorumlusuSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Borsa Üye TemsilcisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
İrtibat Bürosu SorumlusuSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Şube MüdürüSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Banka
(Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak aranır.)
 
Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler 
a) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisiTürev Araçlar Lisansı
c) Portföy aracılığı birimi yöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin işlevsel olarak bağlı olduğu birimin yöneticileriSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
d) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileriSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
e) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileriSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müşteri Temsilcisi (emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetleri sırasında müşteri temsilciliği yapan personel)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Personeli (türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli)Türev Araçlar Lisansı
Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personelSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Risk Yönetim Elemanı (portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Araştırma Uzmanı (mevduat ve katılım bankalarında genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım DanışmanıSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy YöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.
Kurumsal Finansman UzmanıSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Takas ve Operasyon Sorumlusu 
a) Takas ve Operasyon SorumlusuSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
b) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon SorumlusuSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI 
Portföy Yönetim Şirketi 
Genel MüdürSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür YardımcılarıSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol ElemanıSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
MüfettişSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma UzmanıSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım DanışmanıSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy YöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileriSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Türev araç işlemi yapılması halinde)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeliSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (Türev araç işlemi yapılması halinde) bağlı olduğu birimin yöneticileriSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Yönetim kurulu üyelerinden biriSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon MüdürüSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Faaliyetleri Sınırlı Portföy Yönetim Şirketi 
İç Kontrol ElemanıSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
MüfettişSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma UzmanıSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy YöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileriSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Türev araç işlemi yapılması halinde)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeliSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (Türev araç işlemi yapılması halinde) bağlı olduğu birimin yöneticileriSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi/Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi 
Genel Müdür (gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları/girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaması halinde)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Faaliyetleri Sınırlı Diğer Portföy Yönetim Şirketi 
Yatırım DanışmanıSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Saklama Kuruluşu 
Saklama Hizmet Birimi YöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
İç Kontrol ElemanıSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeliSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Takas ve Operasyon SorumlusuSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon SorumlusuSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Emeklilik Yatırım Fonu 
Risk yönetim birimi personeliSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Serbest Fon 
Portföy YöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Garantili ve Koruma Amaçlı Fon 
Portföy YöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu 
Portföy YöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Portföy Yöneticisi (Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilmesi halinde)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Yatırım Fonu 
Gayrimenkul Değerleme UzmanıGayrimenkul Değerleme Lisansı
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 
Genel MüdürSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Risk yönetim birimi personeliSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı (Ortaklığın esas sözleşmesinde türev araç işlemine taraf olmayacağına ilişkin hüküm yoksa)
İç Kontrol ElemanıSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
MüfettişSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy YöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Portföye türev araç dahil edilmesi halinde)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Portföy Yöneticisi (Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10’unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10’unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dahil edilmesi halinde)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
Portföy Yöneticisi (Portföylerinin mevduat ve katılma hesapları hariç para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10’unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Portföylerinin mevduat ve katılma hesapları hariç para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10’unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dahil edilmesi halinde)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
HALKA AÇIK ŞİRKETLER 
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca birinci ve ikinci grupta yer alan halka açık ortaklıklar)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü grupta yer alan halka açık ortaklıklar)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı veya Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ 
Gayrimenkul Değerleme UzmanıGayrimenkul Değerleme Lisansı
Konut Değerleme UzmanıKonut Değerleme Lisansı
KREDİ DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ 
Kredi Derecelendirme UzmanıKredi Derecelendirme Lisansı
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ 
Kurumsal Yönetim Derecelendirme UzmanıKurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı