• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ebimspkegitimmerkezi

Sık Sorulan Sorular

Lisanaslama Sınavı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular* Başvurular http://basvuru.spl.com.tr/ sitesinden yapılmaktadır.

* Düzey 3 Lisansına sahip olanlar Düzey 2 ve Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu görevlerde çalışabilirler.

* Düzey 2 Lisansına sahip olanlar Düzey 1 Lisansının gerekli plduğu görevlerde çalışabilirler.

* Lisansa tabi personelin ilgili lisansı alıncaya kadar lisans sahibi personel yanında yardımcı olarak çalışma süresi farklı kurumlarda dahil 3 yılı aşamaz.

* Düzey 1 Lisansı için en az 2 yıllık yuksek öğrenim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için 4 yıllık yüksek öğretim eğitimi alınmış olması gerekir.

* Sınavlarda başarılı sayılmak için modüllerin herbirinden 100 üzerinden e n az  50 alınması ve tüm modullerin ortalamasının 60 olması gerekmektedir.

* İlk sınav başvurusunda tüm derslerin seçilmesi mecburidir.

* Not yükseltmek için girilen sınavlarda en son alınat not geçerlidir. Başvurulan sınava girilmemesi halinde önceki not geçerlidir.


* Geniş Kapsamlı SP Mevzuatından başarılı olanlar Dar Kapsamlı SP Mevzuatından da başarılı olmuş sayılırlar.

* Sınavda başarısız olanların yeniden sınava girmelerinde bir sınırlama yoktur. Sadece iki sınav arasındaki süre en az 60 gün olmalıdır.

* Lisans sahibi olanlar lisans almaya hak kazandığı tarihten itibaren 3 yılda bir lisans yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimde sınav uygulanmaz ancak eğitimlerin % 90'ına katılım mecburiyeti vardır.

* Yeni tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almış kişiler lisans belgeleii ile SPL'ye başvurmaları durumunda lisans belgeleri yeni düzenleme ile denk gelen lisans belgesi ile değişebileceklerdir.

*Yeni tebliğin yayınlanma tarihinden önce sınava girilerek 100 üzerinden en az 50 ve ortalaması 60 olanlar başarılı sayılırlar.Bu şartı sağlamayanlar tekrar sınava girmelidirler.

* Lise mezunu olarak lisans alanların lisansları geçerliliğini korur.

* Tebliğ tarihinden önce Lise mezunu olarak sınavlara girmiş ve başarısız olmuş kişiler başarısız oldukları derslerin sınavlarında başarı sağlayarak yeni tebliğde denk gelen lisasn belgesini alabilirler.

*Yeni tebliğin yayınlanmasından önce aranan tecrübe koşulu artık aranmamaktadır.


* Lisanslama sınavları hakkındaki bilgilere Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu'nun http://www.spl.com.tr internet sitesinde “Sınavlar” başlığı ve Sınav Başvuru Sistemi (http://basvuru.spl.com.tr/) altında yer alan “Duyurular” başlığı atından ulaşabilirsiniz.

* Önceki dönemlere ait lisanslama sınav sorularına 2002 Eylül - 2009 Eylül dönemleri arasında düzenlenen sınavların test kitaplarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun http://www.spk.gov.tr internet sitesinde lisanslama sınavları başlığı altında yer alan Lisanslama Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları içinden ulaşabilirsiniz.

* Modül Geçme Sistemi ile Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir. İlk sınav başvurusunda, ilgili sınav konularının tamamının seçilmesi zorunludur. Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50’nin veya aritmetik ortalamanın 60’ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak veya not yükseltmek amacıyla istenilen sınav konusunun seçilmesi mümkündür. Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir.Ancak, sınava başvurulduğu halde girilmemesi durumunda önceki not geçerliliğini korur.

* Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olmak zorunlu değildir. Başarısız olunan sınav konularına daha sonra girilerek lisans sınavlarını tamamlamak mümkündür.


*Lisans Belgesi Başvurusuna Dair Sorular 1- Lisans belgesi başvurumu nasıl ve nereye yapabilirim? Lisanslama sınavlarında başarılı olarak, lisans belgesi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin http://www.spl.com.tr internet sitesinden Lisanslama altında yer alan Lisans Belge Başvurusu başlığından ilgili açıklamaları takip etmek yoluyla Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu'na başvuru belgelerini göndermeleri gerekmektedir.

* Lisans belgesi verilmesi aşamasında aranacak şartlar; Lisans alınabilmesi için Lisanslama Tebliği uyarınca belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisanslama sınavından başarılı olunması gerekmektedir. Sınavlarda başarılı olan adaylardan lisans belgesi verilmesi aşamasında hiçbir lisans türü için tecrübe koşulu aranmaz. “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı” ve “Konut Değerleme Lisansı”nı almak isteyenler en az 2 yıllık ön lisans mezunu, diğer tüm lisanslar için ise 4 yıllık lisans mezunu olması şartı aranmaktadır.

* Lisans belgesi ücreti ve Ödemenin nereye yapılacağı ; Lisans başvurusunda bulunan adaylar Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminde Lisans Başvurusu altında yer alan Sanal Pos üzerinden her bir lisans için ... TL  olarak lisans ücreti ödeme işlemini gerçekleştirebilir.